Đất “kim cương” ngủ yên giữa lòng phố biển Nha Trang