Ông Lưu Văn Thanh bị bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND
“Quan huyện” Lưu Văn Thanh bị tạm đình chỉ công tác vì chống đối kiểm dịch Covid-19
Ngập thì nói “ngập”, không được nói là “tụ nước” với dân
Cô giáo 3 tháng “câm lặng” là bạo hành tinh thần học sinh
Ông Đoàn Ngọc Hải từng làm gì?