Hàng quán náo nhiệt phát World Cup ở "Phố tây" Bùi Viện
Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu chấm dứt tình trạng buôn bán trong chung cư cũ