Nỗi niềm ở “phố Tây” Bùi Viện sau yêu cầu đóng cửa quán bar, vũ trường
Hơn 100 bạn trẻ nhảy hip hop trên phố Tây
Khi trụ sở phường trở thành nơi chứa... loa kẹo kéo