Cháy dữ dội trụ điện gió 70 tỉ đồng cao 80 mét ở Bình Thuận
Dây điện cà vào nhánh cao su, 308 hộ dân mất điện