Có gì bên trong "đại bản doanh" của phóng viên ASIAD?