Bà nội trợ đảo Phú Quốc đi chợ giữa biển nước ngập ngang ngực
Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân
Dự tiệc trên siêu du thuyền 150 triệu USD của tỉ phú Joe Lewis
Kỳ lạ bò 6 chân, biết buồn biết khóc ở Phú Quốc
Cá chết trên dòng suối đen ngòm ở Phú Quốc, dân chịu không nổi