Phát hiện thi thể phụ nữ cháy đen trong khu công nghiệp