Phá hoại đường hoa còn cầm đá tấn công lực lượng chức năng