Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong tiếp các hộ dân Thủ Thiêm
Chăm chú theo dõi Chủ tịch TP.HCM tiếp dân Thủ Thiêm qua màn hình