Nam công nhân chết sau khi bị đánh trong phòng trọ
Người thợ hồ chết trong phòng trọ khóa trái