Thiên Nga nói gì khi bị Lan Khuê loại khỏi The Face?
Bị Lan Khuê chỉ trích “không công bằng”, Hoàng Thùy nói gì?