Kỳ lạ người phụ nữ 24 năm không ăn... một hạt cơm
Bỗng dưng bị sông “nuốt” mất nhà lúc sáng sớm