HLV Tottenham gọi Messi là...Chúa trời
HLV Tottenham: “Man City thời điểm này vô đối“
Ai chẳng tham cúp, HLV Pochettino cũng không là ngoại lệ