Tiết Cương lầy lội, công khai tuyên bố “cua” Khả Như?