Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 gọi tên Quang Hải
“Modric xứng đáng đoạt được quả bóng vàng“