NSƯT Quang Lý qua đời
Phó tổng thống Mỹ: Người thay thế
Nghệ sĩ Phạm Bằng qua đời ở tuổi 85
Mỹ Tâm hát tiễn biệt ca sĩ Minh Thuận