Phản ứng của Khả Như khi bị Hứa Minh Đạt giả làm đạo diễn Pháp gọi mời đóng phim tiền tỉ
“Bào Ngư” Khả Như nói gì khi hôn “Vi Cá” Quách Ngọc Tuyên?