TP.HCM họp báo liên quan đến việc giải quyết vấn đề Thủ Thiêm