Góp tiền mua ma túy về quán bar, đang chơi chung thì công an ập đến