2 thanh niên người Mỹ và Ấn Độ chích điện cướp xe máy giữa Sài Gòn
Triều cường dâng cao, công nhân khổ sở lội nước đi làm