Một năm sau thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử, Tổng thống Trump đạt được gì?