Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và những điều không nói ra sau lễ ký kết
Gợi chuyện 'ngoại giao bóng bàn', ông Tập kêu gọi ông Trump hợp tác