Ớn lạnh với nem chua làm từ nguyên liệu bốc mùi và ruồi nhặng bu bám