Thức trắng đêm vì nước ngập đột nhiên ào ạt tràn vào nhà
“Ngồi trên đống lửa” trước ngày hàng loạt căn hộ Mường Thanh bị cưỡng chế