Rời Trung Quốc, Paulinho tỏa sáng cùng Barcelona
Transformers 5 ra mắt hoành tráng ở Quảng Châu