Hương Lan chi 4 tỉ đồng làm liveshow
Khánh Phương kết hợp Quang Lê hát bolero