Hậu ly hôn, Hồng Đào - Quang Minh vẫn đóng phim chung
Quang Minh trở lại màn ảnh rộng với Mùa hè năm ấy