Nín thở qua cầu… chờ sập ở Quảng Nam
Bị tai nạn tử vong vì tránh người phụ nữ đi xe đạp băng qua đường