Về ăn bữa cơm tất niên với... Mẹ!
A Bung khát nước sạch trầm trọng
Dây điện cà vào nhánh cao su, 308 hộ dân mất điện