Diễn viên Quang Trung hát live: ngạc nhiên chưa!
Nhạc sĩ Phương Uyên: “Quang Trung hát còn tốt hơn nhiều ca sĩ“