Nhạc sĩ Phương Uyên: “Quang Trung hát còn tốt hơn nhiều ca sĩ“