Nói nhầm trong lễ quốc khánh, ông Trump đổ cho máy nhắc chữ
Xe tăng sẵn sàng lăn bánh mừng quốc khánh Mỹ