Hiện trường kinh hoàng vụ tông xe làm chết người, sập nhà