Lại hú vía vì đoàn xe chở dầm cầu dài như con "quái vật"