Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh
Điếu văn đẫm nước mắt nhưng không bi lụy của cựu Tổng thống Bush trong tang lễ cha