Chăm chú theo dõi Chủ tịch TP.HCM tiếp dân Thủ Thiêm qua màn hình
Khóc và ngất xỉu trong buổi ĐBQH tiếp xúc cử tri ở quận 2