Tyson Fury đổ máu lênh láng mới thắng được Otto Wallin
Con trai võ sĩ Holyfield nối nghiệp cha
Võ sĩ mạnh miệng cho Pacquiao giải nghệ