Đập heo đất trong lễ khai giảng để ủng hộ học sinh nghèo vùng lũ