Liều mình vượt sóng ra khơi bất chấp biển động
Bão nối bão, ngư dân nằm bờ lo thiếu tiền trang trải Tết
Biển Cửa Đại bồi lấp, gần 1.000 tàu thuyền đành phải nằm