Vén màn bí quyết phòng ngự của Ramos
Ramos kêu oan, khác nào chuyện chú bé chăn cừu?