Chủ tịch Nguyễn Thành Phong gặp gỡ dân Thủ Thiêm: Vẫn nóng chuyện “bản đồ“
Chăm chú theo dõi Chủ tịch TP.HCM tiếp dân Thủ Thiêm qua màn hình
TP.HCM lấy nguồn tiền nào để đền bù cho người dân Thủ Thiêm?