Cãi chày cãi cối khi bị công an phạt vì rẽ trái, phải lúc đèn đỏ