Reus tuyên bố Dortmund sẽ làm được điều không tưởng
Đức - Thụy Điển và những con số