Robot hình con nhện để dùng vào việc gì?
Khi trí tuệ nhân tạo có gương mặt người
Ca lấy thận ghép bằng robot đầu tiên tại Việt Nam