Robot hình con nhện để dùng vào việc gì?
Khi trí tuệ nhân tạo có gương mặt người
Ca lấy thận ghép bằng robot đầu tiên tại Việt Nam
Chuyện ở trường có 8 lần vô địch Robocon quốc gia
Dạy robot ráp đồ nội thất IKEA