Dùng núi lửa để thử nghiệm robot mặt trăng
Học sinh Cần Thơ chế tạo robot lau bảng độc đáo