Liệt sĩ hy sinh trên máy bay SU-22 yên nghỉ nơi đất mẹ
Thương tiếc tiễn đưa 2 phi công vụ rơi máy bay SU-22 về đất mẹ