Cảnh rùng rợn khi cầu thủ bị sét đánh
Ronaldinho được vinh danh ở quê nhà