Van Dijk - người khép lại "Kỷ nguyên Messi & Ronaldo"